Zasady gry Stronghold Kingdoms

Poniższe zasady dotyczą wszystkich światów gry Stronghold Kingdoms.

Każde konto, którego użytkownik złamie poniższe zasady, zostanie zablokowane lub zawieszone na serwerach gry Stronghold Kingdoms. W przypadku zablokowania lub zawieszenia konta, jego właścicielowi nie przysługuje zwrot pieniędzy. Jeśli masz jakieś pytania co do poniższych zasad, skontaktuj się z pomocą techniczną pod adresem support@pl.strongholdkingdoms.com.

1. Użytkowanie kont przez graczy

Gracze nie mogą posiadać więcej niż jednego konta w jednym świecie gry.

Nie będą przyznawane odszkodowania za żadne szkody powstałe na koncie na skutek logowania się innego gracza, niezależnie od sposobu w jaki ten gracz uzyskał hasło.

Gracze nie mają prawa wysyłać do innych uczestników gry wiadomościami z pytaniami o dane do logowania. Jakakolwiek niechciana korespondencja tego typu powinna zostać zgłoszona przy użyciu funkcji „Zgłoś tę wiadomość”.

Członkowie zespołu Firefly nigdy nie będą pytać o Twoje hasło. Jeśli ktokolwiek zapyta Cię o hasło, twierdząc że jest członkiem zespołu Firefly, nie ujawniaj mu go i natychmiast zgłoś tę osobę.

Konto e-mail użyte do rejestracji konta w grze musi być pod wyłączną kontrolą gracza, który to konto zarejestrował.

2. Zakaz udostępniania kont

Gracze nie mogą sobie wzajemnie udostępniać kont.

Gracze, którzy rezygnują z grania w grę Stronghold Kingdoms, nie mogą udostępniać ani „odstępować” swoich kont innym graczom.

3. Łączenie kont

Gracze mogą pozwalać innym graczom na przejmowanie ich wiosek. Poddanie wioski jest wyborem gracza. Wioski muszą być przejmowane w zwykły sposób.

4. Nieaktywne konta

Wioski nieaktywnych graczy będą automatycznie usuwane z serwera, jeśli gracz nie uczestniczył w grze przez określony czas, który zależy od uzyskanej dotąd rangi. Im wyższą rangę posiada gracz, tym później jego wioski zostaną usunięte. Wioski gracza nie zostaną usunięte, jeśli gracz ma aktywny żeton Premium. Szczegółowe informacje znajdziesz w Często zadawanych pytaniach.

5. Współużytkowanie połączenia internetowego przez graczy.

Gracze współużytkujący łącze nie powinni handlować między sobą ani wysyłać sobie wzajemnie posiłków. Nie powinni także wzajemnie przejmować swoich wiosek. Gra automatycznie wykryje współużytkowanie łącza i ograniczy dostęp do niektórych działań.

Jeśli używasz wspólnego łącza, na którym używany jest ten sam publiczny adres IP dla wszystkich graczy na tym łączu, możliwości wykonywania pewnych działań będą ograniczone. Współużytkowanie adresu IP ma miejsce, gdy gracze korzystają ze wspólnej sieci, np. są to osoby z tego samego domu lub biura.

Te działania to:

Możliwa jest też sytuacja, w której osoby mające tego samego usługodawcę internetowego z dynamicznie przydzielanymi adresami IP uzyskają ten sam adres IP.

Gracze z aktywnymi żetonami Premium nie podlegają ograniczeniom związanym ze współdzieleniem połączenia internetowego.

6. Wymienianie się kontami w celach zarobkowych, takich jak kupowanie, sprzedawanie lub proponowanie jest zabronione

Zabronione jest kupowanie, sprzedawanie lub oferowanie jakichkolwiek kont lub ich części dla korzyści finansowej. Dotyczy to wiosek, dóbr, koron Firefly, żetonów Premium i pakietów kart.

7. Niewłaściwe zachowanie i używanie obraźliwego języka

Gracze nie mogą używać obraźliwego języka wobec innych użytkowników. Jakiekolwiek groźby w realnym świecie albo niewłaściwe zachowanie spowodują zablokowanie konta w grze. Gracze powinni się powstrzymać od rozmów na tematy rasistowskie, o podtekście seksualnym, politycznie drażliwe lub religijnie obraźliwe oraz od używania takiego języka.

Firma Firefly zmieni nazwę wioski, jeśli uzna ją za obraźliwą. Może to doprowadzić do zablokowania możliwości grania przez graczy, którzy systematycznie będą próbować używać obraźliwych słów.

Gracze powinni zgłaszać Pomocy technicznej firmy Firefly (support@pl.strongholdkingdoms.com) wszelkie napotkane przypadki obraźliwego lub niewłaściwego słownictwa.

8. Spam

Gracze nie mogą brać udziału w rozpowszechnianiu spamu. Obejmuje to powtarzające się wiadomości na czacie, na forum, w poczcie gry lub jakikolwiek rodzaj reklamy.

9. Języki

Gracze muszą używać języka narodowego obowiązującego na serwerze, na którym zamierzają grać. Na przykład: angielskiego na serwerach angielskich, niemieckiego na serwerach niemieckich. Dotyczy to wszystkich czatów, poczty w grze, forów i zgłoszeń do pomocy technicznej.

10. Boty

W grze Stronghold Kingdoms gracze nie mogą używać żadnego rodzaju botów, narzędzi ani kodu sporządzonego przez osoby trzecie. Prosimy graczy o informowanie Pomocy technicznej Firefly w razie zaobserwowania narzędzi umożliwiających graczom oszukiwanie.

11. Zablokowane i zawieszone konta

Zablokowane konto w większości przypadków pozostanie w tym stanie przez co najmniej 7 dni.

12. Obraźliwe nazwy lub motta frakcji

Frakcja, której nazwa lub motto zawierają słownictwo obraźliwe, rasistowskie, z podtekstami seksualnymi, politycznie drażniącymi lub obrażające uczucia religijne zostanie rozwiązana automatycznie i bez ostrzeżenia. Konta graczy uparcie używających obraźliwego słownictwa zostaną zawieszone.

13. Obraźliwe motta domów

Dom, którego nazwa lub motto zawierają słownictwo obraźliwe, rasistowskie, z podtekstami seksualnymi, politycznie drażniącymi lub obrażające uczucia religijne zostanie usunięty automatycznie i bez ostrzeżenia. Konta graczy uparcie używających obraźliwego słownictwa zostaną zawieszone.

14. Obraźliwe wzory herbów

Projektowanie herbu tak, by był obraźliwy, rasistowski, z podtekstami seksualnymi, politycznie drażniący lub obrażający uczucia religijne zostanie ukarane usunięciem herbu automatycznie i bez ostrzeżenia. Konta graczy uparcie projektujących w ten sposób swoje herby zostaną zawieszone.

Te zasady mogą być w dowolnym momencie poprawiane lub zmieniane.

Zasady gry ostatnio uaktualniono 17 grudnia 2012 r.